Workshop

Workshop số 35

- Tham gia bài thi kiểm tra năng lực thiết kế

Workshop số 35

Đối tượng: Sinh viên nội thất từ năm 2
Số lượng: 40 chỗ ngồi
Địa điểm: Kiến Gia Education

Xem thêmĐăng ký Workshop

Workshop

- Quy Trình Hành Nghề Cử Nhân Nội Thất

Workshop

Đối tượng: Sinh viên nội thất từ năm 2
Số lượng: 40 chỗ ngồi
Địa điểm: Kiến Gia Education

Xem thêmĐăng ký Workshop

WORKSHOP

- QUY TRÌNH HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

WORKSHOP

Đối tượng: Sinh viên kiến trúc từ năm 2
Số lượng: 50 chỗ ngồi
Địa điểm: Kiến Gia Education

Xem thêmĐăng ký Workshop

WORKSHOP

- HƯỚNG DẪN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

WORKSHOP

Đối tượng: Sinh viên năm cuối.
Số lượng: 50 chỗ ngồi
Địa điểm: Kiến Gia Education

Xem thêmĐăng ký Workshop
Student
0
Student
Project
0
Project
Computer
0
Computer
Library
0
Library