- Việc thành công của Trung tâm Kiến Gia đó chính là đem lại các giá trị cốt lõi cho học viên. Qua các sự hỗ trợ về môi trường thiết kế, kết hợp với Kiến Gia Design, học viên tự ứng dụng để tạo ra các sản phẩm đồ ándự án công việc chất lượng cao.

- Chúng tôi tự hào là trung tâm đào tạo ra rất nhiều học viên đạt được thành tính thủ khoa, á khoa, các học viên tham gia giải loa thành, học viên tạo tạo ra các dự án thực tế chất lượng.

- Từ đó cung cấp nguồn lực nhân sự thiết kế dồi dào cho các công ty Kiến Trúc - Nội Thất trong suốt 9 năm qua.

- Việc đó càng thấy rõ hơn qua các đồ án xuất sắc của sinh viên và các sản phẩm thiết kế thi công.

FOUNDER: Ths.Kts. Chu Tuấn Thành
Tác phẩm

Đồ án nhà hàng Moroco

- Kim Ngân - Đại Học Văn Lang

Đồ án nhà hàng Moroco

Đồ án tốt nghiệp nội thất.
Học viên: Kim Ngân.
Đại học Văn Lang.

Xem thêm
Student
0
Student
Project
0
Project
Computer
0
Computer
Library
0
Library